ТОВ «Далечінь» здійснює постачання природного газу на території України. Ми співпрацюємо лише з перевіреними компаніями України на біржовому ринку та надійними газовими трейдерами країн Європи.

ТОВ «Далечінь» пропонує споживачам вигідні умови закупівлі природного газу, індивідуальний підхід до кожного клієнта стосовно вирішення всіх поточних питань, що виникають в процесі співпраці.

 

 

 

Умови постачання природного газу

Для отримання послуги постачання природного газу, споживач має укласти договір з Оператором ГРМ (якщо його об’єкт приєднаний до газорозподільної системи) чи Оператором ГТС.

Взаємовідносини між постачальником та споживачем регулюються «Правилами постачання природного газу»  та договору постачання природного газу.

Постачання природного газу здійснюється відповідно до договору, за яким постачальник зобов’язується поставити споживачеві природний газ належної якості та кількості у порядку, передбаченому договором, а споживач зобов’язується оплатити вартість прийнятого природного газу в розмірі, строки та порядку, передбачених договором.

Договір на постачання природного газу

 

Ціна

 1. Постачання природного газу промисловим споживачам відповідно до Закону України «Про ринок природного газу» та «Правил постачання природного газу» здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником і споживачем, крім випадків, передбачених законодавством України.

 2. При укладанні договору поставки газу ТОВ "Далечінь" залишає за собою право, з урахуванням вимог встановлених законодавством України, пропонувати споживачам встановити іншу ціну на природний газ виходячи із:

 3. умов та розмірів оплати (попередня оплата природного газу, оплата протягом періоду поставки природного газу, оплата після оформлення фактичної поставки природного газу);

 4. можливих або фактичних витрат ТОВ "Далечінь" на транспортування та/або розподіл та/або зберігання природного газу;

 5. можливих або фактичних витрат ТОВ "Далечінь", пов'язаних із постачанням природного газу;

 6. можливих або фактичних витрат ТОВ "Далечінь", пов'язаних із необхідністю закупівлі додаткових обсягів природного газу у інших суб’єктів ринку природного газу;

 7. інших факторів, що впливають на ціну на природний газ на його ринку з урахування установленої практики та звичаїв ділового обороту.

 

Права споживача природного газу

Права постачальника природного газу

 • отримувати природний газу в обсягах, визначених договором постачання природного газу, за умови дотримання умов такого договору;

 • на безкоштовне отримання інформації щодо цін постачальника на природний газ та порядку оплати;

 • самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб з дотриманням вимог чинного законодавства, про що споживач повинен письмово повідомляти всіх суб'єктів ринку природного газу, з якими укладено відповідні договори;

 • вимагати поновлення постачання природного газу в установленому порядку після усунення порушень і компенсації оплати послуг за відключення та підключення, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання договору постачання природного газу;

 • інші права, передбачені законодавством України, Законом України "Про ринок природного газу", Правилами постачання природного газу, затвердженими постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 30 вересня 2015 року № 2496 (далі - Правила), іншими актами НКРЕКП.

 • укласти договір постачання природного газу з будь-яким споживачем та за відсутності простроченої заборгованості споживача за природний газ перед діючим постачальником поставити природний газ споживачу в періоді, наступному після періоду постачання природного газу діючим постачальником;

 • отримувати від споживача своєчасну оплату за природний газ відповідно до умов договору;

 • на безперешкодний доступ (за пред'явленням службового посвідчення) до комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об'єктах газоспоживання споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу;

 • на повну і достовірну інформацію від споживача, з яким укладено договір, щодо режимів споживання природного газу;

 • на ініціювання процедури припинення (обмеження) постачання природного газу споживачу згідно з умовами договору на постачання природного газу та відповідно до вимог цих Правил;

 • інші права, передбачені Правилами та чинним законодавством.

Обов'язки споживача природного газу

Обов'язки постачальника природного газу

 • дотримуватись вимог Правил;

 • забезпечувати дотримання дисципліни відбору (споживання) природного газу в обсягах та на умовах, визначених договорами;

 • своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений природний газ на умовах, визначених договорами;

 • здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо в разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання (розподілу/транспортування) природного газу;

 • забезпечувати допуск представників постачальника за пред'явленням службового посвідчення на територію власних об'єктів для звірки даних фактичного споживання природного газу;

 • самостійно обмежувати (припиняти) споживання природного газу у випадках:

  1. порушення строків оплати за договором на постачання природного газу;

  2. відсутності або недостатності підтвердженого обсягу природного газу, виділеного споживачу;

  3. перевитрат добової норми та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу без узгодження з постачальником;

  4. відсутності укладеного договору постачання природного газу;

  5. інших випадках, передбачених Правилами та чинним законодавством.

 • забезпечувати постачання природного газу на умовах та в обсягах, визначених договором на постачання природного газу, за умови дотримання споживачем дисципліни відбору природного газу та розрахунків за нього;

 • забезпечувати подання всіх необхідних документів для підтвердження Оператором ГТС необхідного споживачу обсягу природного газу за умови, що споживач виконав власні обов'язки перед постачальником, для замовлення необхідного споживачу обсягу природного газу;

 • в установленому порядку розглядати запити споживачів щодо діяльності, пов'язаної з постачанням природного газу;

 • своєчасно надавати споживачу достовірну інформацію, у тому числі передбачену Законом України "Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення", а також дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання;

 • своєчасно повідомляти споживача, якщо постачальник перебуває у процесі ліквідації, або визнання банкрутом, або постачальник проходить по процедурі призупинення/анулювання ліцензії на постачання природного газу, або його ліцензію на провадження діяльності з постачання природного газу анульовано, або її дію зупинено та про відсутність ресурсу природного газу;

 • дотримуватися мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів природного газу;

 • пропонувати споживачу за договором постачання природного газу вибір способів оплати за природний газ, що постачається і споживається, включаючи банківський платіжний сервіс, онлайн-переказ, поштовий переказ, внесення готівки на рахунок постачальника в касі та/або інші методи, погодження яких має бути справедливим, прозорим і недискримінаційним між споживачами;

 • створити точки контакту для надання інформації споживачам. Контактні дані і режим роботи кожної контактної точки повинні бути передбачені у договорі постачання природного газу і на веб-сайті постачальника у мережі Інтернет;

 • надати споживачеві остаточний рахунок (рахунок-фактуру) після зміни постачальника або розірвання договору постачання природного газу не пізніше ніж через шість тижнів після такої зміни або розірвання договору;

 • виконувати інші обов'язки, передбачені Правилами та чинним законодавством.

Вирішення спорів

 • У разі виникнення будь-яких спірних питань чи розбіжностей, які можуть виникнути щодо Договору постачання природного газу або у зв’язку з ним, а також інші суперечки, які можуть виникнути під час взаємодії між Постачальником та Споживачем будуть вирішуватись шляхом листування, проведення переговорів або консультацій У такий порядок спори мають бути вирішені у прозорий, справедливий і швидкий спосіб.

 • Для цілей цього розділу веб-сайта під споживачем розуміється особа, яка уклала з ТОВ «Далечінь» договір постачання природного газу з метою використання для власних потреб або використання в якості сировини, а не для перепродажу.

 • У разі, якщо між постачальником та споживачем природного газу спір або суперечка не можуть вирішитися шляхом проведення переговорів, споживач може звернутися з метою їх вирішення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП або Регулятор).

 • Споживач має право звернутися із заявою про вирішення спору або суперечки до Регулятора у відповідності до статті 21 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

 • НКРЕКП, розглядає скарги споживачів щодо порушення їхніх прав та інтересів суб’єктами ринку природного газу, зокрема, з питань:

  • дотримання суб’єктами ринку природного газу ліцензійних умов;

  • якості товарів і послуг, що надаються споживачам суб’єктами ринку природного газу;

  • інших питань, розгляд яких віднесено законодавством до компетенції Регулятора.

 • Регулятор розглядає скарги споживачів відповідно до Закону України "Про звернення громадян". Вирішення спорів, що виникають між суб’єктами ринку природного газу здійснюється у порядку, затвердженому Регулятором.

 • Під час розгляду скарг, вирішення спорів Регулятор має право вимагати від суб’єктів ринку природного газу, копії документів, пояснення та іншу інформацію, необхідні для встановлення фактичних обставин справи та врегулювання спору або суперечки.

 • До прийняття рішення по суті спірного питання Регулятор може проводити попередні слухання із залученням заінтересованих осіб та, за потреби, проводити позапланові перевірки. Порядок проведення попередніх слухань визначається Регулятором.

 • За результатами розгляду скарги, вирішення спорів або суперечок Регулятор приймає рішення про:

  • припинення порушення законодавства суб’єктом ринку природного газу;

  • припинення порушення ліцензійних умов суб’єктом ринку природного газу;

  • накладення штрафу на суб’єкта ринку природного газу;

  • припинення розгляду звернення заявника. 

 • Рішення Регулятора надається суб’єкту ринку природного газу шляхом надсилання або вручення під розписку. Рішення, прийняте Регулятором у ході досудового розгляду спору, є обов’язковим до виконання учасниками спору і може бути оскаржене в суді.

 • Спори або суперечка між споживачем та постачальником природного газу можуть бути передані на розгляд відповідного суду згідно із встановленими правилами підвідомчості та підсудності. Не застосування заінтересованою стороною засобів досудового врегулювання спорів, передбачених законодавством або договором між постачальником та споживачем природного газу, не перешкоджає такій стороні у звернені до суду за захистом своїх прав та охоронюваних законом інтересів.

Заява звернення скарг

Контактна інформація відповідальних осіб за вирішення спорів

Директор: Токарчук Анастасія Ігорівна

Адреса для отримання письмових звернень/листів: Україна, 03150, м. Київ, вул. Предславинська, буд. 34Б

Електронна адреса: info@dalechyn.com.ua

Контактний номер телефону: +38 (095) 256-37-43

Режим роботи: понеділок-п'ятниця з 09:00 до 18:00, обід з 13:00 до 14:00, вихідні: субота та неділя

 

Основні нормативно-правові акти, що регулюють відносини між постачальником та споживачем на ринку природного газу

 

 1. Закон України «Про ринок природного газу»

 2. Закон України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»

 3. Постанова НКРЕКП від 21.09.2017 № 1156 «Про затвердження Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу»

 4. Постанова НКРЕКП 30.09.2015 № 2493 «Про затвердження Кодексу газотранспортної системи»

 5. Постанова НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494 «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем»

 6. Постанова України від 30.09.2015 № 2495 «Про затвердження Кодексу газосховищ та критеріїв, згідно з якими до певного газосховища застосовується режим договірного доступу або режим регульованого доступу»

 7. Постанова НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496 «Про затвердження Правил постачання природного газу»

 8. Постанова НКРЕКП від 30.09.2015 № 2497 «Про затвердження Типового договору транспортування природного газу»

 9. Постанова НКРЕКП від 30.09.2015 № 2498 «Про затвердження Типового договору розподілу природного газу»

 10. Постанова України від 02.11.2015 № 686 «Про затвердження Правил про безпеку постачання природного газу»

 11. Постанова України від 16.02.2017 № 201 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу»

 12. Права та обов’язки постачальника природного газу

 13. Права та обов’язки споживача природного газу

 14. Права та обов’язки оператора газорозподільної системи

 15. Права та обов’язки оператора газотранспортної системи