Постачання електроенергії

ТОВ "Далечінь" пропонує поставку електричної енергії своїм клієнтам, вигідні тарифи за рахунок оптимізації закупівлі електричної енергії на оптовому ринку, а також зручні умови співпраці.

Ціна електричної енергії обговорюється індивідуально для кожного конкретного підприємства і залежить від наступних чинників: добового графіка споживання електроенергії, обсягу споживання, ціни електроенергії на оптовому ринку, графіка оплати і т.д.

Після обговорення та проведення аналізу інформації, ми в найкоротші терміни сформуємо комерційну пропозицію і вразі, якщо наша комерційна пропозиція Вас зацікавить направимо проект договору.

Перехід на постачання електричної енергії до ТОВ «ДАЛЕЧІНЬ» гарантує цілий ряд переваг для вашого підприємства:

 1. Наше підприємство здійснює самостійну підготовку і передачу документів, необхідних для забезпечення електроенергією своїх клієнтів.

 2. Можливість оперативного корегування заявлених обсягів споживання як протягом місяця поставки, так протягом усього року, з відповідними коригуваннями сум платежів. Дана можливість буде особливо актуальна для підприємств, чиї обсяги споживання можуть різко змінюватися протягом місяця.

 3. Наша компанія не лімітує обсяги споживання електричної енергії. Споживач має право на отримання електроенергії в необхідних йому обсягах (не перевищено технічних можливостей приймання обладнання).

 4. Граничні значення дозволеної потужності в години контролю максимальних навантажень на об'єктах споживача встановлюються на рівні приєднаної потужності.

 5. Постачання електричної енергії споживачу здійснюється за тарифами, які вказані у договорі з покупцями (роздрібний тариф може бути нижчий від інших енергетичних компаній. Це залежить від особливостей діяльності даних підприємств).

 6. Можливість отримання відстрочок платежів за спожиту електроенергію. (Графіки платежів можуть бути більш гнучкими і обговорюються на етапі укладання договору енергопостачання).

 7. Швидкість у вирішенні оперативних питань (видача первинних бухгалтерських документів в дати, зручні для споживача електроенергії; питання узгодження і зміни технічної договірної документації; підвищення якості електропостачання).

Договір про постачання електричної енергії споживачу

Заява-приєднання до договору про постачання електричної енергії споживачу

Обсяги очікуваного споживання електричної енергії

 

Змiна електропостачальника

Споживач має право вільно обирати електропостачальників.

 

Ми пропонуємо завжди вигідні умови співпраці та відкриті до діалогу.

 

Споживач має право в будь-який момент часу змінити постачальника шляхом укладення нового договору про постачання електричної енергії з новим електропостачальником, принаймні за 21 день до такої зміни вказавши дату або строки, в які буде відбуватись така зміна (початок дії нового договору про постачання електричної енергії).

 

Зміна постачальника електричної енергії здійснюється згідно з порядком, встановленим Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312.

Порядок зміни електропостачальника

 

 

Вирішення спорів

Всі спірні питань чи розбіжності, які можуть виникнути щодо Договору постачання електричної енергії або у зв’язку з ним, а також інші суперечки, які можуть виникнути під час взаємодії між Постачальником та Споживачем будуть вирішуватись шляхом листування, чи в процесі переговорів та консультацій. У такий порядок спори мають бути вирішені у прозорий, справедливий і швидкий спосіб.

 

ТОВ "Далечінь" зобов’язується розглянути, отримані від Споживачів, скарги та повідомляти про результати їх розгляду протягом 30 днів.

 

У випадку недосягнення згоди шляхом переговорів, Споживач має право звернутися із заявою про вирішення спору до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – Регулятор) у відповідності до статті 21 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та/або передати спір на розгляд до суду у відповідності до умов договору та чинного законодавства України.

 

Функції та повноваження Регулятора

Регулятор забезпечує захист прав та законних інтересів Споживачів товарів (послуг), які виробляються (надаються) суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, розгляд звернень таких Споживачів та врегулювання спорів, надання роз’яснень з питань застосування нормативно-правових актів Регулятора.

 

Розгляд скарг та врегулювання спорів

 

Якщо між постачальником та споживачем електричної енергії спір або суперечка не можуть вирішитися шляхом проведення листування або переговорів, споживач може звернутися з метою їх вирішення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП або Регулятор).

Споживач має право звернутися із заявою про вирішення спору або суперечки до Регулятора у відповідності до статті 21 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

Регулятор розглядає скарги Споживачів щодо порушення їхніх прав та інтересів суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, а також вирішує спори, що виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, з питань:

 • доступу/приєднання до електричних, теплових та газових мереж, нафто- та продуктопроводів, мереж централізованого водопостачання і водовідведення;

 • дотримання суб’єктами господарювання ліцензійних умов;

 • якості товарів і послуг, що надаються Споживачам у сферах енергетики та комунальних послуг;

 • інших питань, розгляд яких віднесено законом до компетенції Регулятора.

Регулятор розглядає скарги Споживачів відповідно до Закону України «Про звернення громадян». Вирішення спорів, що виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, здійснюється у порядку, затвердженому Регулятором.

Під час розгляду скарг, вирішення спорів Регулятор має право вимагати від суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, копії документів, пояснення та іншу інформацію, необхідні для встановлення фактичних обставин справи та врегулювання спорів.

До прийняття рішення по суті спірного питання Регулятор може проводити попередні слухання із залученням заінтересованих осіб та, за потреби, проводити позапланові перевірки. Порядок проведення попередніх слухань визначається Регулятором.

За результатами розгляду скарги, вирішення спорів Регулятор приймає рішення про:

 • припинення порушення суб’єктом господарювання, що провадить діяльність у сфері енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідній сфері;

 • припинення порушення суб’єктом господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, ліцензійних умов;

 • накладення штрафу на суб’єкта господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у встановленому порядку;

 • припинення розгляду звернення заявника.

Рішення Регулятора надається суб’єкту господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, шляхом надсилання або вручення під розписку. Рішення, прийняте Регулятором у ході досудового розгляду спору, є обов’язковим до виконання учасниками спору і може бути оскаржене в суді.

Врегулювання суперечок Регулятором чи його територіальним підрозділом здійснюється відповідно до затвердженого Регулятором порядку. Звернення до Регулятора чи його територіального підрозділу не позбавляє Сторони права на вирішення спору в судовому порядку.

 

Контактна інформація відповідальних осіб за вирішення спорів

Директор: Токарчук Анастасія Ігорівна

Адреса для отримання письмових звернень/листів: Україна, 03150, м. Київ, вул. Предславинська, буд. 34Б

Електронна адреса: info@dalechyn.com.ua

Контактний номер телефону: +38 (095) 256-37-43

Режим роботи: понеділок-п'ятниця з 09:00 до 18:00, обід з 13:00 до 14:00, вихідні: субота та неділя

 

Вплив виробництва електричної енергії на навколишнє природне середовище

Забруднення довкілля в розвинених країнах світу є предметом особливої уваги з боку як громадськості, так і державних органів, зокрема вивчається вплив на стан довкілля виробництва енергії. Все більше держав виділяють дотації своїм громадянам для придбання електричних автомобілів, перехід на сонячні батареї, відмову від подальшої експлуатації та будівництва теплових електростанцій.

Споживання енергії пов’язане з усіма видами господарської діяльності людини: з опаленням будинків, приготуванням їжі, рухом транспортних засобів, промисловістю, сільськогосподарським виробництвом.

В Україні зовсім інша ситуація. Тоді як увесь світ йде від теплових електростанцій, Україна збільшує закупівлю вугілля для ТЕС.

Спалювання викопного твердого та рідкого палива супроводжується виділенням сірчистого, вуглекислого і чадного газів, а також оксидів нітрогену, пилу, сажі та інших забруднювальних речовин. Видобуток вугілля відкритим способом, як і торфорозробки, ведуть до зміни природних ландшафтів, а іноді й до їх руйнування. Розливи нафти і нафтопродуктів при видобутку і транспортуванні здатні знищити все живе на величезних територіях (акваторіях).

Нижче розкривається вплив на довкілля різних джерел виробництва електроенергії:

 • Вплив шкідливих викидів теплових електростанцій залежить від кількісних та якісних характеристик відходів, що утворюються у послідовному технологічному ланцюгу роботи станції.

 • Атомні електростанції і екологічні проблеми, що виникають при їх експлуатації

З початком ядерної енергетики (кінця 1960 х років) вважалося, що енергетичні ядерні реактори достатньо безпечні, а системи стеження і контролю, захисні екрани і навчений персонал гарантують їх безаварійну роботу, а також вважалося, що ядерна енергетика є «екологічно чистою», оскільки забезпечує зниження викиду парникових газів при заміщенні енергетичних установок, що працюють на викопному паливі.

Радіоактивні відходи – найважливіша причина екологічної небезпеки, яка так і залишається невирішеною. На 424 цивільних ядерних енергетичних реакторах, що працюють у всьому світі, щорічно утворюється велика кількість низко-, середньо- і високорадіоактивних відходів.

 • Вплив водосховищ і гідроелектростанцій на природне середовище

Розглядаючи дію ГЭС на навколишнє середовище, слід зазначити життєзберігаючу функцію ГЭС. Так вироблення кожного млрд. кВтч електроенергії на ГЭС замість ТЭС приводить до зменшення смертності населення на 100–226 люд./рік.

 • Вплив відновлювальних джерел електроенергії

Незважаючи на очевидні переваги,  також можуть негативно впливати на довкілля. Експлуатація станцій, які виробляють енергію за допомогою відновлюваних енергетичних джерел, пов’язана з вилученням з обігу значних земельних ділянок і, ймовірно, в майбутньому буде супроводжуватися тими чи іншими негативними наслідками для довкілля: змінами ландшафтів (вітряки, сонячні батареї), підвищеним рівнем шуму (вітряки), забрудненням ґрунтів (геотермальні енергоустановки та установки, які працюють на біомасі), згубними впливами на інші природні ресурси (припливно-відпливні електростанції). Крім того, ці енергоустановки зазвичай мають невелику потужність і можуть використовуватися не скрізь (вітряки, сонячні батареї, геотермальні і припливно-відпливні електростанції, метантенки).

В останні роки політики і населення висловлюють побоювання через загострення глобальних екологічних проблем, таких як кислотні опади та зміна клімату, а також оцінюючи наслідки впливу цих процесів на довкілля. І, хоча енергію можна одержувати екологічнішими способами, використовуючи відновлювані джерела енергії (сонця, вітру, термальних вод, деревини та відходів сільськогосподарського виробництва), необхідно усвідомлювати, що способу отримання енергії, який би зовсім не шкодив довкіллю, не існує.

 

Електробезпека

 

З метою забезпечення своєї електробезпеки:

 • не доторкайтеся до проводів, що звисають чи лежать на землі. Пам’ятайте, що смертельно небезпечно не тільки доторкатись а й підходити ближче 8 метрів до проводу який лежить на землі;

 • не залазьте на дахи будівель, де поблизу проходять дроти електропередачі;

 • не облаштовуйте під ними стоянки та не розпалюйте багаття;

 • не робіть накиди на проводи повітряних ліній (ПЛ) проволоки та інших предметів; не дозволяйте дітям гратись безпосередньо під повітряними лініями та поблизу підстанцій;

 • не доторкайтеся до металевих відтяжок опор ПЛ та телеантен, які в результаті пошкодження проводів ПЛ можуть знаходитись під напругою;

 • остерігайтесь випадкового наближення до проводів ліній електропередачі під час виконання робіт під ПЛ: будування споруд та будівель, вантажно-розвантажувальні роботи, складування матеріалів та інші;

 • пам’ятайте, що невміле встановлення радіо, телеантени, проведення різноманітних робіт поблизу повітряних ліній з наближенням до металевих частин ПЛ спричиняє електротравми;

 • самовільне проведення робіт в електроустановках, які Вам не належать. Самостійне підключення до електромереж як правило спричиняє електротравми;

 • не допускайте до монтажу нових чи ремонтуванню наявних електроустановок некваліфікованих осіб. Недбало виконані ремонтні роботи можуть привести до травмування людей, які користуються даними електроустановками;

 • переносний електроінструмент – джерело підвищеної небезпеки. Перш ніж використовувати електроінструмент, вивчіть вимоги Правил безпеки та інструкцію по експлуатації від виробника;

 • побутова електротехніка, переносні світильники призначені для використання їх тільки в приміщеннях з полами, які не проводять електричний струм;

 • ні в якому випадку не доторкайтесь до відключених та не демонтованих проводів, які живлять будинки. Не використовуйте навіть ізольовані вводи в будинки не за призначенням, в якості мотузки для розвішування, сушіння одягу та інші.

 

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Найчастіше трапляються нещасні випадки при виготовлені і використанні саморобних подовжувачів та електроприладів.

При використанні електроенергії в побуті:

 • не використовуйте саморобні «жучки» для захисту електропроводки від коротких замикань, використовуйте сертифіковані запобіжники;

 • несправні електроприлади, ізоляція електропроводок і вимикачів - постійне джерело травм та нещасних випадків;

 • не ремонтуйте електроприлади без відключення їх від електромережі, не проводьте роботи в електроустановках самостійно. Ремонтні роботи повинні проводити спеціалісти;

 • для очищення освітлювальної апаратури, ламп, переносних світильників від пилу і бруду необхідно вимкнути їх від мережі;

 • для підключення приладів з електромережею використовуйте штепсельні вилки. Не допускається підключення оголеними кінцями проводів;

 • при пранні за допомогою пральної машини не доторкайтесь до неї мокрими руками;

 • прийміть заходи для того щоб виключити можливість доступу дітей до електроприладів. Відкриті розетки краще обладнати спеціальними заглушками.

 

Щоб уникнути випадків електротравматизму необхідно знати наступні правила електробезпеки і дотримуватись їх:

 • користуватись у вологих приміщеннях переносними лампами і електроприладами напругою не вище 36 В;

 • не торкайтеся проводів, які провислі або знаходяться на землі (смертельно небезпечними є також наближення до них на відстань ближче ніж 8 метрів);

 • не заповнювати водою з водопровідного крану ввімкнені в електромережу чайники, кавоварки, оскільки при одночасному дотику до увімкненого приладу і водопровідного крану людина може бути уражена електрострумом;

 • не замінювати електролампи без їх вимкнення, не витирати вологою ганчіркою електричні проводи, штепсельні розетки, вимикачі, інші електроприлади, увімкнені в електромережу;

 • не виносити на подвір’я увімкнені електричні прилади, тому що у разі пошкодження ізоляції людина, яка стоїть на землі і торкається будь-якої металевої частини такого приладу може отримати електротравму;

 • не піднімайтеся на дахи споруд, не вилазьте на дерева, поблизу яких проходять повітряні лінії, не намагайтеся з будь-якою метою проникнути то трансформаторних підстанцій, не робіть спроб самостійно ремонтувати обриви проводів;

 • не защемляти електропроводи дверима, віконними рамами, не закріплювати їх на цвяхах, не замальовувати і не забілювати, щоб уникнути пошкодження і передчасного висихання ізоляції електропроводів. Це призводить до пожеж, а при контакті з людьми до нещасних випадків;

 • не дозволяйте дітям гратися під повітряними лініями та поблизу електрообладнання, роз’яснюйте їм небезпеку такої поведінки;

 • не давати дітям бавитись із штепсельними розетками;

 • не підвішувати речі на проводи, вимикачі та розетки;

 • потрібно знати, що побутові електроприлади (чайники, праски, електроплитки тощо), а також переносні світильники (торшери, настільні лампи) напругою 220 В, призначені для користування в приміщеннях з непровідними для електроструму підлогами.

 

УВАГА! Якщо людина потрапила під напругу не доторкайтесь до неї руками а швидко вимкніть електроустановку (вимикачем, рубильником, чи перерубайте провід сокирою, лопатою з сухим дерев’яним держаком), відтягніть потерпілого за сухий одяг, що відстає від тіла. Після цього, необхідно негайно розпочати надавати першу допомогу (штучне дихання, зупинити кров, накласти шину) і викликати лікаря! В супереч поширеній думці, забороняється закопувати потерпілого в землю так як ці дії не принесуть користі, це лише може привести до загибелі потерпілого. Будьте уважними та обережними!

Використання з пошкодженою ізоляцією увімкнених в електромережу електроприладів, на відкритому повітрі може стати причиною електротравми, тому що ЗЕМЛЯ — ПРОВІДНИК ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ!

 

Якщо Ви вбачаєте загрозу здоров’ю чи навіть життю людей від події, що відбулась, одразу  звертайтесь до:

 

Служби порятунку – 101;

 

Швидкої медичної допомоги – 103.

 

У випадку, якщо Ваші лінії електропередачі пошкоджені, організуйте охорону місця пошкодження та негайно повідомте про це за номером телефону +38 (095) 256-37-43 або надішліть листа електронною поштою на електронну адресу: info@dalechyn.com.ua

 

 

 

Основні нормативно-правові акти, що регулюють відносини між постачальником та споживачем на ринку електричної енергії

 1. Закон України «Про ринок електричної енергії»

 2. Закон України «Про електроенергетику»

 3. Закон України «Про енергозбереження»

 4. Закон України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»

 5. Закон України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення»

 6. Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

 7. Закон України «Про захист прав споживачів»

 8. Закон України «Про захист персональних даних»

 9. Закон України «Про звернення громадян»

 10. Постанова НКРЕКП від 27.12.2017 № 1469 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу»

 11. Постанова НКРЕКП від 14.03.2018  № 309 «Про затвердження Кодексу системи передачі»

 12. Постанова НКРЕКП від 14.03.2018  № 310 «Про затвердження Кодексу систем розподілу»

 13. Постанова НКРЕКП від 14.03.2018  № 311 «Про затвердження Кодексу комерційного обліку електричної енергії»

 14. Постанова НКРЕКП від 14.03.2018  № 307 «Про затвердження Правил ринку»

 15. Постанова НКРЕКП від 14.03.2018  № 308 «Про затвердження Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку»

 16. Постанова НКРЕКП від 14.03.2018  № 312 «Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії»

 17. Постанова НКРЕКП від 12.06.2018 № 375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання»

 18. Наказ від 25.07.2006 № 258 «Про затвердження Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів»

 19. Постанова від 28.12.2018 № 2118 «Про затвердження Тимчасового порядку визначення обсягів купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії електропостачальниками та операторами систем розподілу на перехідний період»