Енергетика - передумова розвитку економіки!

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДАЛЕЧІНЬ» - компанія з чотирнадцятирічним досвідом сталої роботи на ринку України.

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 

 

З 2017 року успішно інтегрувалася у європейський торгівельний простір. Спеціалізація компанії зосереджена на торгівлі та постачанні промисловим підприємствам та підприємствам паливно-енергетичного комплексу природного газу, нафтопродуктів та електроенергії.

Ліцензія НКРЕКП №1006 від 08.08.2017 на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу

Ліцензія НКРЕКП №477 від 02.04.2019 на право провадження господарської діяльністі з постачання електричної енергії споживачу

Код ЄДРПОУ — 34047502

Дата заснування — 27.02.2006

Керівник — Токарчук Анастасія Ігорівна

Наша місія

Енергетика була і залишається головною стратегічною передумовою розвитку економіки України, основою забезпечення усіх видів життєдіяльності нашого суспільства. Товариство з обмеженою відповідальністю "Далечінь" працює з метою забезпечення людей енергією для життя та розвитку. 

Прогрес людини, прогрес підприємства, прогрес України.

Наші партнери – великі приватні та державні підприємства України, обирають нас за високий рівень професіоналізму, багатий досвід на ринку та якість нашої роботи.

 

Інформація щодо ціни на природний газ, що пропонується для постачання промисловим споживачам та суб'єктам господарювання. що фінансуються з державного та місцевих бюджетів:

 1. Ця інформація дійсна з 01 червня 2017 року, не є пропозицією щодо укладання договору на постачання газу на певних умовах та не повинна розглядатися будь-якою особою як підстава для виникнення цивільних та/або господарських та/або інших зобов'язань.

 2. Ціна на природний газ становить ________ (________________________) гривень за одну тисячу кубічних метрів природного газу, без врахування ПДВ.

 3. Ціна, зазначена у пункті 2 цього розділу веб-сайта, встановлена для віртуальної точки поставки.

 4. Ціна, зазначена у пункті 2 цього розділу веб-сайта, не виключає в себе:

  • витрати ТОВ "Далечінь" на його транспортування та/або розподіл та/або зберігання та/або будь-які інші витрати, що можуть понесені ТОВ "Далечінь" у зв'язку із постачанням природного газу;

  • будь-які непрямі, загальнодержавні та/або місцеві податки та/або збори, що передбачені діючим законодавством України або будуть передбачені ним у майбутньому, які ТОВ "Далечінь" зобов'язана або буде зобов'язана сплатити в майбутньому.

 5. При укладанні договору поставки газу ТОВ "Далечінь" залишає за собою право, з урахуванням вимог встановлених законодавством України, пропонувати споживачам встановити іншу ціну на природний газ виходячи із:

  • умов та розмірів оплати (попередня оплата природного газу, оплата протягом періоду поставки природного газу, оплата після оформлення фактичної поставки природного газу);

  • можливих або фактичних витрат ТОВ "Далечінь" на транспортування та/або розподіл та/або зберігання природного газу;

  • можливих або фактичних витрат ТОВ "Далечінь", пов'язаних із постачанням природного газу;

  • можливих або фактичних витрат ТОВ "Далечінь", пов'язаних із необхідністю закупівлі додаткових обсягів природного газу у інших суб’єктів ринку природного газу;

  • інших факторів, що впливають на ціну на природний газ на його ринку з урахування установленої практики та звичаїв ділового обороту.

ТОВ "Далечінь" залишає за собою право в будь-який момент змінити ціну на природний газ, що пропонується для постачання промисловим споживачам. Іншим категоріям споживачів, ТОВ "Далечінь" постачати природний газ не планує.

 
 
 

Споживачам

Права споживача природного газу

Права постачальника природного газу

 • отримувати природний газу в обсягах, визначених договором постачання природного газу, за умови дотримання умов такого договору;

 • на одночасне укладення декількох договорів постачання природного газу, якщо річний обсяг споживання природного газу таким споживачем перевищує 30 млн куб. метрів;

 • на безкоштовне отримання інформації щодо цін постачальника на природний газ та порядку оплати;

 • самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб з дотриманням вимог чинного законодавства, про що споживач повинен письмово повідомляти всіх суб'єктів ринку природного газу, з якими укладено відповідні договори;

 • вимагати поновлення постачання природного газу в установленому порядку після усунення порушень і компенсації оплати послуг за відключення та підключення, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання договору постачання природного газу;

 • інші права, передбачені законодавством України, Законом України "Про ринок природного газу", Правилами постачання природного газу, затвердженими постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 30 вересня 2015 року № 2496 (далі - Правила), іншими актами НКРЕКП.

 • укласти договір постачання природного газу з будь-яким споживачем та за відсутності простроченої заборгованості споживача за природний газ перед діючим постачальником поставити природний газ споживачу в періоді, наступному після періоду постачання природного газу діючим постачальником;

 • отримувати від споживача своєчасну оплату за природний газ відповідно до умов договору;

 • на безперешкодний доступ (за пред'явленням службового посвідчення) до комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об'єктах газоспоживання споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу;

 • на повну і достовірну інформацію від споживача, з яким укладено договір, щодо режимів споживання природного газу;

 • на ініціювання процедури припинення (обмеження) постачання природного газу споживачу згідно з умовами договору на постачання природного газу та відповідно до вимог цих Правил;

 • інші права, передбачені Правилами та чинним законодавством.

Обов'язки постачальника природного газу

Обов'язки споживача природного газу

 • дотримуватись вимог Правил;

 • забезпечувати дотримання дисципліни відбору (споживання) природного газу в обсягах та на умовах, визначених договорами;

 • своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений природний газ на умовах, визначених договорами;

 • здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо в разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання (розподілу/транспортування) природного газу;

 • забезпечувати допуск представників постачальника за пред'явленням службового посвідчення на територію власних об'єктів для звірки даних фактичного споживання природного газу;

 • самостійно обмежувати (припиняти) споживання природного газу у випадках:

  1. порушення строків оплати за договором на постачання природного газу;

  2. відсутності або недостатності підтвердженого обсягу природного газу, виділеного споживачу;

  3. перевитрат добової норми та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу без узгодження з постачальником;

  4. відсутності укладеного договору постачання природного газу;

  5. інших випадках, передбачених Правилами та чинним законодавством.

 • забезпечувати постачання природного газу на умовах та в обсягах, визначених договором на постачання природного газу, за умови дотримання споживачем дисципліни відбору природного газу та розрахунків за нього;

 • забезпечувати подання всіх необхідних документів для підтвердження Оператором ГТС необхідного споживачу обсягу природного газу за умови, що споживач виконав власні обов'язки перед постачальником, для замовлення необхідного споживачу обсягу природного газу;

 • в установленому порядку розглядати запити споживачів щодо діяльності, пов'язаної з постачанням природного газу;

 • своєчасно надавати споживачу достовірну інформацію, у тому числі передбачену Законом України "Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення", а також дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання;

 • своєчасно повідомляти споживача, якщо постачальник перебуває у процесі ліквідації, або визнання банкрутом, або постачальник проходить по процедурі призупинення/анулювання ліцензії на постачання природного газу, або його ліцензію на провадження діяльності з постачання природного газу анульовано, або її дію зупинено та про відсутність ресурсу природного газу;

 • дотримуватися мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів природного газу;

 • пропонувати споживачу за договором постачання природного газу вибір способів оплати за природний газ, що постачається і споживається, включаючи банківський платіжний сервіс, онлайн-переказ, поштовий переказ, внесення готівки на рахунок постачальника в касі та/або інші методи, погодження яких має бути справедливим, прозорим і недискримінаційним між споживачами;

 • створити точки контакту для надання інформації споживачам. Контактні дані і режим роботи кожної контактної точки повинні бути передбачені у договорі постачання природного газу і на веб-сайті постачальника у мережі Інтернет;

 • надати споживачеві остаточний рахунок (рахунок-фактуру) після зміни постачальника або розірвання договору постачання природного газу не пізніше ніж через шість тижнів після такої зміни або розірвання договору;

 • виконувати інші обов'язки, передбачені Правилами та чинним законодавством.

Вирішення спорів

 • У випадку виникнення будь-яких спірних питань, будь ласка звертайтеся за адресою м. Київ, вул. Предславинська, буд. 34Б або за електронною поштою info@dalechyn.com.ua

 • Особа, відповідальна за врегулювання спорів: Керівник – Токарчук Анастасія Ігорівна

 • Всі спори та суперечки, що виникають між постачальником та споживачем природного газу, вирішуються шляхом проведення переговорів. У такий порядок спори мають бути вирішені у прозорий, справедливий і швидкий спосіб.

 • Для цілей цього розділу веб-сайта під споживачем розуміється особа, яка уклала з ТОВ «Далечінь» договір постачання природного газу з метою використання для власних потреб або використання в якості сировини, а не для перепродажу.

 • У разі, якщо між постачальником та споживачем природного газу спір або суперечка не можуть вирішитися шляхом проведення переговорів, споживач може звернутися з метою їх вирішення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП або Регулятор).

 • Споживач має право звернутися із заявою про вирішення спору або суперечки до Регулятора у відповідності до статті 21 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

 • НКРЕКП, розглядає скарги споживачів щодо порушення їхніх прав та інтересів суб’єктами ринку природного газу, зокрема, з питань:

 • дотримання суб’єктами ринку природного газу ліцензійних умов;

 • якості товарів і послуг, що надаються споживачам суб’єктами ринку природного газу;

 • інших питань, розгляд яких віднесено законодавством до компетенції Регулятора.

 •  

 • Регулятор розглядає скарги споживачів відповідно до Закону України "Про звернення громадян". Вирішення спорів, що виникають між суб’єктами ринку природного газу здійснюється у порядку, затвердженому Регулятором.

 • Під час розгляду скарг, вирішення спорів Регулятор має право вимагати від суб’єктів ринку природного газу, копії документів, пояснення та іншу інформацію, необхідні для встановлення фактичних обставин справи та врегулювання спору або суперечки.

 • До прийняття рішення по суті спірного питання Регулятор може проводити попередні слухання із залученням заінтересованих осіб та, за потреби, проводити позапланові перевірки. Порядок проведення попередніх слухань визначається Регулятором.

 • За результатами розгляду скарги, вирішення спорів або суперечок Регулятор приймає рішення про:

 • припинення порушення законодавства суб’єктом ринку природного газу;

 • припинення порушення ліцензійних умов суб’єктом ринку природного газу;

 • накладення штрафу на суб’єкта ринку природного газу;

 • припинення розгляду звернення заявника.

 •  

 • Рішення Регулятора надається суб’єкту ринку природного газу шляхом надсилання або вручення під розписку. Рішення, прийняте Регулятором у ході досудового розгляду спору, є обов’язковим до виконання учасниками спору і може бути оскаржене в суді.

 • Спори або суперечка між споживачем та постачальником природного газу можуть бути передані на розгляд відповідного суду згідно із встановленими правилами підвідомчості та підсудності. Не застосування заінтересованою стороною засобів досудового врегулювання спорів, передбачених законодавством або договором між постачальником та споживачем природного газу, не перешкоджає такій стороні у звернені до суду за захистом своїх прав та охоронюваних законом інтересів.

Основні нормативно-правові акти, що регулюють відносини між постачальником та споживачем на ринку природного газу

Закон України "Про ринок природного газу"

Закон України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг"

Правила постачання природного газу

Правила про безпеку постачання природного газу

Кодекс газотранспортної системи

Кодекс газорозподільних систем

Кодекс газосховищ

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності на ринку природного газу

Державний стандарт "Гази горючі природні для промислового та комунально-побутового призначення"

             ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ!

З іншими нормативно-правовими актами, що регулюють взаємовідносини між постачальниками природного газу та споживачами Ви можете ознайомитися:

- на офіційному веб-порталі Верховної Ради України (http://www.rada.gov.ua/)

- на офіційному себ-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (http://www.nerc.gov.ua/)

 

Договір про постачання природного газу

КОНТАКТИ

Виникли питання? 

Із задоволенням відповімо на Ваші питання за номером: +38 (095) 256-37-43

Або просто заповніть форму нижче: 

Юридична адреса:

Україна, м. Київ, вул. Предславинська, буд. 34Б

Місцезнаходження:

Україна, м. Київ, вул. Олександра Довженка, буд. 3

Email: info@dalechyn.com.ua

Телефон: +38 (095) 256-37-43

Графік роботи:

понеділок-п'ятниця: з 9:00 до 18:00

обідня перерва: з 13:00 до 14:00

Хочете співпрацювати з нами, звертайтеся на електронну адресу info@dalechyn.com.ua та телефонуйте +38 (095) 256-37-43

 

© 2021 ТОВ "Далечінь"